Hvorfor Cirkeldanse

Hvorfor danse disse Cirkeldanse?
    Hvad kan disse danse bidrage med?

Kulturelt bidrag
Musikalsk
Kropsligt/Fysiologisk
Socialt
Personligt
Spirituelt

Kulturelt bidrag: Dansene og især de ældre danse bidrager til et kendskab med andre kulturer. Ved at danse de samme trin, som er danset i umindelige tider, forbinder vi os med verdens mangfoldige kulturer og folkeslag. Dette kan hjælpe os med at sætte os i en andens sted og berige os på utalige måder.

Musikalsk: Musikken til dansene byder på et bredt spektrum af stilarter som klassisk, nyere musik og folkemusik, hvilket er givende i sig selv. Men for at danse til og følge musikken må vi øve os i at lytte til hvad der sker i musikken. Vi lytter udad til musikken og indad i os selv psykisk som fysisk. Musikkens puls påvirker vores indre puls og berører og løfter os på mange niveauer.

Kropsligt/Fysiologisk: Dansene træner fysiologisk vores evne til at koordinere vores bevægelser ved at danse de fastlagte trin, som ofte byder på krydsbevægelser. Vi ved fra forskningen, at krydsbevægelser træner samarbejdet mellem venstre og højre hjernehalvdel og at indøve nye bevægelser, nye trin og nye udfordringer forbinder nervebaner og danner nye hjerneceller. Derudover træner vi vores balance og vores puls i de livlige danse og oplever en afstressende og beroligende effekt i de mere rolige meditative danse.

Socialt: »Det at danse eller bevæge os sammen med andre, får os til at føle, at vi er en del af en større sammenhæng. Vi ser gruppens velfærd som lige så vigtig som vores egen.« Scott Wiltermouth, artikel i Samvirke, 1.2.2011
Citatet her udtrykker det fint. En tilføjelse til det sociale aspekt: Det, der kan forekomme, er, at vi i bedste fald danser som en enhed, som en pulserende harmonisk organisme, hvilket kan have en healende virkning på den enkelte og på gruppens øvrige samarbejde. Især på individer som har eller har haft svært ved at høre til en gruppe af den ene eller anden grund.
Det er ikke uden grund at der i adskillige communities/samfund verden over bliver danset disse cirkeldanse, fordi de i helhed har en god effekt på gruppens samarbejde. Desuden er de også blevet brugt som et socialpædagogisk redskab.

Dansere fra den første Grunduddannelse i hellige cirkeldanse september 2011

Dansere fra den første Grunduddannelse i hellige cirkeldanse september 2011

Personligt: Det kan være meget lærerigt at danse cirkeldanse. Man bliver spejlet i sin måde at tage sin plads i en gruppe. Tager man den plads, der tilkommer en? Tager man sidemandens plads i cirklen? Justerer man sine egne bevægelser i gruppen? Eller danser man et skridt tættere på eller længere væk fra midten?
Dansens mange gentagelser giver en invitation til og kalder på en indre væren i egen krop og sjæl. Kan man lade sin krop og dansen tage over og synke ned i et dybere væren, når de simple trin er indlærte – eller kredser tankerne rundt om hvad man lige har lavet eller skal lave bagefter dansen? Derfor øver man sig også i hengivelse og i at give slip på kontrollen i disse danse og evt. lade noget større tage over.

Spirituelt: I grunden meget svært at sætte ord på, da det er så individuelt og for mange også en privat sag. Nogle har dog udtrykt, at de har haft en slags dejavú under dansene, at de føler, at de har danset på denne måde før i en anden tid.
I forlængelse af teksten under det sociale aspekt “at føle sig som en del af en større sammenhæng” så kan det for nogle også vise sig at være en spirituel oplevelse, nemlig det at høre til i Universet – at høre til på Jorden, at være en del af menneskeheden. Og at finde sin plads på Jorden i Universet vil for nogle måske give én en oplevelse af, at der eksisterer noget større end en selv, en større kraft.